Allmänna villkor för användande av www.sajnup.se

Villkoren gäller från och med den 30 mars 2021.

1. Definitioner

Leverantör: Sweden Conference Group AB (SCG)
Webbplatsen. www.sajnup.se
Kontoinnehavare: Juridisk person med konto på Webbplatsen
Deltagare: Biljettköpare

2. Generell information

Sweden Conference Group AB (SCG) med orgnr 556884-1992 äger, driver och utvecklar webbplatsen www.sajnup.se och erbjuder kontoinnehavare att använda Webbplatsen för att hantera sina Event. Kontoinnehavare kan skapa bokningssidor, hantera betalevent och samla deltagarinformation genom Webbplatsen. Detta avtal reglerar förhållandet mellan SCG och Kontoinnehavaren.

3. Avtalets godkännande

När ett konto skapas godkänner innehavaren till kontot detta avtal.

4. Kontoinnehavarens användande av Webbplatsen

Kontoinnehavaren ansvarar för allt bild- och textmaterial som denne väljer att använda. Bilder som SCG tillhandahåller ansvarar SCG för. Kontoinnehavaren ansvarar för att informationen inte är felaktig, vilseledande, väcker anstöt eller på annat sätt kan uppfattas som kränkande.

Kontoinnehavaren får inte göra intrång i tredje parts rättighet eller använda Webbplatsen för att bedriva någonting som är, eller kan uppfattas som, kriminellt. Om Kontoinnehavaren misstänker att stulna kortuppgifter används som betalning till Kontoinnehavarens Event skall Kontoinnehavaren omgående meddela SCG samt i samråd med SCG vidta eventuella rättsliga åtgärder. Kontoinnehavaren väljer själv om ett Event skall vara gratis eller ett Betalevent. Vid Betalevent bestämmer Kontoinnehavaren själv pris och antal tillgängliga biljetter. Betalning av biljetter sker genom den betalväxel som Swedbank PAY tillhandahåller eller via fakturatjänst som SCG tillhandahåller. Betalningen sker via Swedbank PAY, eller genom Fakturatjänst till SCG som betalar ut pengarna till Kontoinnehavaren 10 dagar efter avslutat Event.

Kontoinnehavaren har fullt ansvar för att säkerställa vad som gäller avseende moms, redovisnings- och skatteregler för aktuellt Event.

För att utbetalningar skall ske krävs att Kontoinnehavaren har korrekt ifyllda utbetalningsuppgifter. Misstänker SCG att Kontoinnehavaren är oseriös, har ett oseriöst uppsåt med sitt Event, har nedsatt betalningsförmåga eller om Eventet på annat sätt kan anses riskera Deltagarnas inbetalda pengar har SCG rätt att inte betala ut dessa till Kontoinnehavaren utan istället återbetala dessa till Deltagarna. Kostnader som SCG får för detta skall Kontoinnehavaren stå för.

Kontoinnehavaren är skyldig att omgående meddela sina Deltagare om ett Event måste ställas in. Har Kontoinnehavare fått pengar utbetalt till ett Event som ställts in skall återbetalning ske omgående till SCG som sedan återbetalar till Deltagaren.

Vid Betalevent tar SCG ut en serviceavgift. Avgiften är 4 % av biljettpriset. Vid kreditering tas inte någon procentuell avgift ut. Dock en fast avgift på 8 kr för varje bokning som krediteras.

5. Informationsinhämtning

Som Kontoinnehavaren avger du viss information. Du godkänner att SCG lagrar och använder denna information för att uppfylla åtagandet gentemot dig som Kontoinnehavaren avseende information och support rörande Webbplatsen.

Kontoinnehavaren ansvarar för att information om Deltagare hanteras på ett sätt som är förenligt enligt gällande lagar. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag som SCG samarbetar med och som krävs för att upprätthålla leverans av Webbplatsens funktioner och innehåll. Alla personuppgifter hanteras med största möjliga sekretess och försiktighet.

6. Underhåll av Webbplatsen

SCG förbehåller sig rätten till underhåll av tjänsten, vilket kan påverka Webbplatsens tillgänglighet. Tillgängligheten kan även påverkas av sådant som är utanför SCG kontroll. Kontoinnehavaren kan inte yrka någon form av ersättning om tillgängligheten till Webbplatsen från tid till annan är begränsad.

Det gäller även om Kontoinnehavaren anser sig ha lidit någon form av ekonomisk skada som följd av att Webbplatsens tillgänglighet i någon form varit begränsad, ofullkomlig eller bristande.

7. Missbruk av Webbplatsen

Kontoinnehavaren får inte själv, eller genom att påverka andra, missbruka nyttjandet av Webbplatsen. Med missbruk avses all verksamhet och/eller agerande som på något sätt strider mot lagar, förordningar samt Webbplatsens syfte och funktion. Exempel på missbruk är ofredande och förtal.

8. Giltighetstid och uppsägning

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare eller till att Kontoinnehavarens konto på Webbplatsen upphör. SCG äger rätt att när som helst uppdatera webbsidans funktioner. Inför en uppdatering notifieras samtliga arrangörer via de kontaktuppgifter som är lämnade.

9. Kontakta SCG

Aktuella kontaktuppgifter till SCG presenteras på Webbplatsen. Det går alltid att nå SCG via info@swedcon.se