GDPR

Så här jobbar vi med dina personuppgifter


Personuppgiftsansvarig

Sweden Conference Group AB (nedan kallad SCG) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du registrerar dig. De uppgifter som SCG behandlar när du registrerar dig är ditt namn, e-postadress, telefonnummer, IP-adress samt i vissa fall ditt personnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dessa uppgifter för att fullfölja vårt avtal för att leverera den tjänst du beställt.


Vilka behandlar dina personuppgifter?

Behörig personal inom SCG samt leverantörer för administrativa tjänster behandlar dina personuppgifter. Denna behandling avser endast för att SCG skall kunna leverera den tjänst ni har beställt. I de fall en SCG leverantör behandlar era uppgifter finns det ett biträdesavtal som garanterar säker hantering av dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter i säkert förvar. Vi använder certifieringsteknik för webbläsare som skyddar de uppgifter du registrerar. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Du äger rätt att få din information anonymiserad under förutsättning att det inte påverkar vårt avtal att kunna leverera den tjänst du beställt.

Hur får du tillgång till dina personuppgifter?

Du har rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.