Minska no-show på dina Event!

Begreppet "no-show" refererar till personer som har registrerat sig för ett evenemang men av någon anledning inte dyker upp och inte heller meddelar arrangören om sin frånvaro.
Planering, genomförande och uppföljning av ett evenemang kräver betydande tids- och ekonomiresurser. Det inkluderar marknadsföring, bokning av lokaler, skapande och distribution av kommunikation samt eventuella kostnader för mat och dryck, allt baserat på det förväntade antalet deltagare. En hög andel no-shows resulterar i slösade resurser och bortkastad tid.
För att hantera detta utmaning, bör evenemangsarrangörer överväga följande åtgärder:

Effektiv eventkommunikation: Evenemanget närmar sig och deltagarlistan ser positiv ut. För att säkerställa att deltagarna dyker upp, är kommunikation ett nyckelverktyg. Personlig och riktad kommunikation veckor innan evenemanget, följt av regelbundna påminnelser när evenemanget närmar sig, är effektiva strategier för att öka deltagarnas engagemang.
Hållbarhetsfokus: Hållbarhet är nödvändigt inom dagens affärsvärld och även inom evenemangsplanering. Att använda hållbara resealternativ, miljövänliga produkter och servera ansvarsfullt producerad mat är viktigt. Det är också värt att fokusera på hållbarheten av själva evenemanget, särskilt med avseende på lokalens storlek och mängden mat och dryck, för att minska onödigt slöseri. Strategier för no-shows: Att utveckla strategier för att minimera antalet no-shows och engagera dem som inte dök upp är avgörande. Påminnelser, tydlig kommunikation om deltagarens ansvar och enkel avbokning är viktiga åtgärder för att hantera detta.
Post-event marknadsföring: Att skapa en marknadsföringsstrategi för dem som inte dök upp hjälper till att behålla intresset och lojaliteten för framtida evenemang.
Skapa FOMO: Att bygga upp känslan av "Fear of Missing Out" genom att dela bilder och videor från evenemanget kan öka deltagarnas intresse för framtida arrangemang och minska sannolikheten för no-shows.
Slutligen är det centralt för arrangörer att inte bara minimera antalet no-shows utan också att aktivt dra nytta av situationen genom att engagera och behålla en positiv relation med dem som inte deltog.

Minska <span>no-show</span> på dina Event!

Minska no-show på dina Event!

No-shows utgör varje evenemangsarrangörs mardröm eftersom själva kärnan i ett framgångsrikt evenemang är att attrahera och behålla så många deltagare som möjligt.

LÄS MER
Skapa biljetter och <span>fixa betalningen till eventet</span>

Skapa biljetter och fixa betalningen till eventet

Oavsett om du är en erfaren eventplanerare eller ”ny i gamet”, så kommer du upptäcka att det är mycket planering, fix och trix som ligger bakom ett lyckat event. Att dessutom ta fram biljetter, ta betalt och hålla koll på anmälningarna kan kännas utmanande och svårt att fixa på egen hand. SajnUp är ett smidigt bokningssystem som löser framtagning av biljetter, betalningar och anmälningar till eventet.

LÄS MER
<span>Checklista</span> inför eventet

Checklista inför eventet

Det är mycket att tänka på när man ska planera inför ett event. Därför har vi sammanställt en checklista med de punkter som kan vara bra att gå igenom för att vara väl förbered inför eventet. Lycka till med planeringen och ge järnet!

LÄS MER
8 steg till att skapa ett <span>framgångsrikt digitalt event</span>

8 steg till att skapa ett framgångsrikt digitalt event

Här kommer några ovärderliga tips som förhoppningsvis hjälper till att skapa framgångsrika, digitala event med icke sovande deltagare.

LÄS MER